Mälarstaden & Gurkstaden

Västerås innehållsrika och långa historia

Västerås innehållsrika och långa historia

Västerås har en spännande historia fylld av händelser som inte bara påverkat staden utan faktiskt hela landet. 1990 så firade Västerås 1000 år som stad och under den tiden har det hänt mycket saker och Västerås fortsätter att utvecklas idag. Och historien praktiskt taget ploppar fram i stadsrummet, när man byggde stadstornet 1953 så upptäckte man rester från ett dominikankonvent samt en Svartbrödrakyrka från 1200-talet. Historien är alltså högst påtaglig i Västerås.

Det var även under 50-60 talen som mycket av den historiska delen av Västerås bokstavligen rök, man gjorde ytterst få arkeologiska utvärderingar utan staden skulle förnyas. Det finns dock stråk kvar där du kan finna gammal bebyggelse i form av knuttimrade hus och korsvirkeshus, de kan du finna i området Kyrkbacken och utmed Svartån.

Viktiga årtal för Västerås

Det finns några årtal i Västerås historia som har haft särskilt stor betydelse, dels är det år 1527 då Gustav Vasa avskaffar Katolicismen som statsreligion i Sverige i Reformationsriksdagen i Västerås samt införde arvsföreningen vilket innebär att Sverige blev ett Kungarike som ärvs.

1623 startar Johannes Rudbeckius Sveriges första gymnasium och påbörjade även möjligheter för flickor att få utbildning. 1630 startas den första Flickutbildningen. Samma år upptäcks även de första fallen av pesten i Västerås, ungefär 20% av stadens befolkning dog i pesten.

Västerås hade stor del i elektrifieringen av Sverige och med det industrialiseringen, år 1891 byggde man den första turbinen vid Svartåns kant som var startskottet för det energiproducerande bolaget ASEA. Andra riktigt stora företag som startats i Västerås är klädjätten H&M (1947) och matvarukedjan ICA som startades 1938.

Bränder, Stadshotellet och gurka

Som flera andra städer så har Västerås eldhärjats flera gånger, under en riktigt stor brand som ägde rum 1714 så ändrades stadsbilden dramatiskt och efter den så bestämde man sig för att skapa en trädgård på Munkholmen där bland annat Gustav Vasa varit framme och anlagt en Kungsträdgård.
Stadshotellet i Västerås(1898) är en omskriven och omtalad fantastisk Jugendbyggnad som var en av de första byggnaderna och hotellen med vattentoaletter. Hotellet skulle ha allt som var framåtskridande – punschbränneri, frisersalong och restaurang samt spritbolag.
Gurkan, varför är gurkan historisk tänker du? Jo Västeråsgurkan började skördas och odlas under 1700-talet och blev en stor exportsucce´ både i Sverige och utomlands. Du har säkert knaprat på en Västeråsgurka och då är du en del av Västerås historia.

Västerås idag – utveckling

I Västerås sjuder utvecklingen fortsättningsvis och Mälardalens Högskola tillsammans med stadens Näringsliv arbetar tillsammans i gynnsamma samarbeten som till exempel inom industriell informationsteknologi. Även arbete med miljö är framåtskridande och målmedvetet, man arbetar med tydliga mål för minska stadens påverkan på miljön. Kanske kommer nya viktiga innovationer eller händelser i Västerås spela stor roll för Sverige och omvärlden även i framtiden.

Boende i Västerås

Steam hotell och Äventyrsbadet Kokpunkten.

Top